Новини Центру

Чапля Євген Ярославович

Посада: головний науковий співробітник

Наукова ступінь: доктор фіз.-мат. наук

Вчене звання: професор

Заслужений діяч науки і техніки України

Тел. сл.: 032 261-18-86

Факс: 032 261-18-85

E-mail: chaplia@cmm.lviv.ua

Народився у 1948 р. у м. Дрогобич Львівської області. Закінчив середню школу в с. Нагуєвичі (зі срібною медаллю), далі — фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1966–1971 рр.).

Починаючи з грудня 1973 року працював на різних наукових і науково-адміністративних посадах у системі НАН України. Упродовж 1992–2011 років — директор Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, після цього — головний науковий співробітник Центру. Поряд із цим за сумісництвом працював у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному університеті «Львівська Політехніка» та Львівському державному університеті фізичної культури.

З кінця 1998 року — професор Університету Казиміра Великого в Бидгощі (Польща).

З 1982 року — кандидат фізико-математичних наук, з 1996 року — доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 — механіка деформівного твердого тіла. Звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2001 році, професора (за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи) — у 2007 році.

Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.).

Наукові інтереси: термодинаміка нерівноважних процесів, математичне моделювання нерівноважних процесів, крайові та контактно-крайові задачі математичної фізики.

Основні результати:

  •   запропонував та обґрунтував континуально-термодинамічний підхід до побудови математичних моделей взаємозв’язаних механічних, теплових і дифузійних процесів у багатофазних багатокомпонентних середовищах;
  •   побудував низку нелінійних фізико-математичних моделей механотермогетеродифузії у багатокомпонентних тілах із урахуванням локальної структури середовища;
  •   обґрунтував одноконтинуумні і локально-градієнтні наближення, розробив методику введення ефективних характеристик багатокомпонентних систем.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 7 монографій. Науковий консультант чотирьох докторських і керівник однієї кандидатської дисертацій.

Був керівником восьми науково-дослідних проектів НАН України, трьох проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України і одного проекту Комітету наукових досліджень Польщі.

Головний редактор збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» та член редколегій журналів «Математичні методи і фізико-механічні поля», «Вісник Львівського університету (Сер. Прикладна математика і інформатика)», «Mathematical Modelling and Computing». Член Національного комітету України з теоретичної прикладної механіки.