Новини Центру

Математичне моделювання нерівноважних процесів у складних системах / Білущак Ю., Гайвась Б., Гера Б. та інші. Під ред. Є. Чаплі. – Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів: Растр – 7, 2019. – 256 с. (13,52) – тираж 300. – ISBN 978-617-7726-67-7.

У монографії запропоновано і досліджено математичні моделі нерівноважних фізико-механічних процесів, зокрема процесів переносу, в складних системах (шаруваті структури з домішковими субстанціями, локально градієнтні тіла, зернисті матеріали, пористі середовища, границі контакту атмосфера – Земля тощо). Для наукових та науково-технічних фахівців в галузі математичного моделювання, а також аспірантів, магістрів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.