Відділ математичного моделювання процесів переносу в розподілених системах