Новини Центру

ПІДРУЧНИКИ,

  1. Р.С.Мусій, А.Р.Торський, О.С.Гаврилів Фізичні основи класичної механіки, термодинаміки і молекулярної фізики – Львів: Растр-7, 2017. – 86 с. (5,12 ум. друк. арк., 4,35обл.вид.арк.) тираж 300

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

  1. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова для академічних цілей» ч.І: Навчальний посібник. [Мукан Н.В., Байбакова І.М., Гасько О.Л., Дмитрук В.А.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка». Електронний ресурс: режим доступу: http://vns.lpnu.edu.ua/course/view.php?id=1099 Номер та дата реєстрації: E41-185-176/2017 від 13.01.2017. Сертифікат 01809.
  2. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» ч.1 (оновлений) для студентів спеціальності 122 «Системний аналіз»: Навчальний посібник. [Шайнер А.І., Дмитрук В.А., Байбакова І.М., Гасько О.Л.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка». Електронний ресурс: режим доступу: http://vns.lpnu.edu.ua/course/view.php?id=1307 . Номер та дата реєстрації: E41-185-182/2017 від 06.04.2017. Сертифікат 01879.
  3. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням : навч. посібник для вступників до Національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, М. З. Джура та інші. (За заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха). – 4-тe вид., перероб. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 440 с.
  4. Петришин Г. П. (В. Є. Гончарук) Містобудівне проектування. Частина 2: Проектування структурних елементів міста / за ред.: Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак: навчальний посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим'юк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 c.