Новини Центру

Науково-історичне видання

  1. Центр математичного моделюванняІнституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. Centre of Mathematical Modelling of IAPMM named after Ya. S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences. до 25-річчя від дня створення – Львів: Растр-7, 2017. – 136 с., іл. 105. (8.5 ум. друк. арк.) тираж 100