Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. О. Грицина, В. Кондрат Термомеханіка конденсованих систем за урахування локального зміщення маси: І. Основи теорії. – Львів: Растр-7, 2017. – 208 с. (12,09 ум. друк. арк.) тираж 300 ISBN 978-617-7497-21-8