Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Притула Н.М., П’янило Я.Д., Притула М.Г. Підземне зберігання газу (математичні моделі та методи). – Львів: В-во «Растр-7», 2015. – 266 стор.