Новини Центру

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ

  1. Патент на корисну модель “Пристрій затискний орієнтуючий” / Торський А.Р., Кознарський Я.П., Кіт Л.М. № заявки U 201302697, зареєстровано 27.08.2013
  2. Патент на корисну модель “Спосіб визначення поверхневих коефіцієнтів тепломасообміну у зволожених пористих матеріалах в умовах середнього вакууму/ Чапля Є.Я., Голубець Т.В. № заявки U 2013 01640, зареєстровано 10.10.20