Новини Центру

ПІДРУЧНИКИ

  1. О.С. Гаврилів, А.Р.Торський . Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Видавництво “Растр – 7”, 2013. – 112 c.
  2. Practical Reader on Systems Analysis. Part II. Навчально-методичний посібник за напрямом «Системний аналіз». Частина IІ / Укладачі: І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, В.А Дмитрук, Г.О. Мазяр. — Львів: Вид-во “Растр-7”, 2013. — 72 с.
  3. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» Ч.1 для студентів напряму підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»: Навчальний посібник. [Байбакова І.М., Гасько О.Л., Дмитрук В.А.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка».