Новини Центру

СТАТТІ

 1. Андруник В. Інтерполяція сумою поліному й нелінійного виразу / Василь Андруник, Петро Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. – C. 9-18.
 2. Бойко З. Приповерхнева неоднорідність напружено-деформованого стану суцільного циліндра за врахування дисипативних процесів // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. – С. 19-28.
 3. Бурак Я. Й., Гайвась Б. І. Побудова математичної моделі конвективно-теплового осушення пористих тіл в сушильних установках // Моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 56. – С. 145-156.
 4. Гаврилів О. С., Торський А. Р. До реконструкції головної частини ряду Лорана мероморфної функції комплексної змінної” // Зб. Метода математики. Т-во ім. Стефана Банаха. – 2010. – №9. – С. 6-7.
 5. Гайвась Б. І. Побудова математичної моделі формостійкості пористої пластини в процесі природного осушення. // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип.11. – С. 7-17. – 10 c.
 6. Гайвась Б. І. Математичне моделювання конвективного сушіння матеріалів з врахуванням механотермодифузійних процесів // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип.12. – 30 с.
 7. Галій П. П., Вечерік Р. Л., П’янило Я. Д., Хаєцький Ю. Б. Розрахунок швидкості руху газу в пластах підземних сховищ. // Нафтова і газова промисловість
 8. Гера Б., Чапля Є., Чернуха О. Дифузія у тришаровій смузі з урахуванням стрибків функції концентрації домішкової речовини на внутрішніх поверхнях контакту // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 12.
 9. Гончарук Володимир, Качан Степан, Васійчук Віктор. Формування культури безпеки фахівця // Охорона праці (науково-виробничий журнал). – Київ, №9/2010, 2010. – С. 11-13.
 10. Грицина О. Теорема взаємності робіт локально градієнтної лінійної електромагнітотермопружності // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 12.
 11. Дияк І., Мамчук В., Савула Я., Ящук Ю. Адаптивна схема скінченно-граничноелементного розв’язування задач пружності // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Під заг. ред. І.О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. – С. 273-275.
 12. Іванел Т. В., Торський А. Р., Струк М. І. Використання графів в теорії ймовірностей” // Зб. Гріш і математика. Т-во ім. Стефана Банаха. – 2010. – №9. – С. 27.
 13. Кондрат В., Грицина О. Дисперсія механоелектромагнітних хвиль у локально градієнтному діелектрику за врахування інерції поляризації // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. – С. 81-90.
 14. Кондрат В., Грицина О. Основи локально градієнтної теорії фізико-механічних процесів у неферомагнітних поляризовних тілах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Під заг. ред. І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. – С. 236-237.
 15. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka, On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. –C. 113-120.
 16. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka, On size effect of elastic modules in thin fibres // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 12. – C. 139-144.
 17. Притула Н. М., Пянило Я. Д., Притула М. Г., Боровий Р. В., Вечерік Р. Л., Хаєцький Ю. Б., Гладун С. В. Математичні моделі фільтраційних і газодинамічних процесів для розрахунку режимів роботи підземних сховищ газу (програмний комплекс)
 18. Притула Н. М., Пянило Я. Д., Притула М. Г., Дацюк А. В., Фролов В. А., Гладун С. В. Математичні моделі і методи розрахунку режимів роботи газотранспортної системи України (програмний комплекс)
 19. Ярослав П’янило, Петро Галій, Назарій Лопух, Галина П’янило. Вплив тиску на швидкість фільтрації газу в пористих середовищах // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. . – С. .
 20. П’янило Я.Д., Готра О.З. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів Якобі для екологічного моніторингу // Актуальні проблеми економіки. – 2010.-10(112)
 21. П’янило Я.Д., Готра О.З. Модифікація алгоритму відновлення оригіналу Лапласа з метою визначення періодичностей для аналізу даних в екології// Актуальні проблеми економіки. 2010.-11(113). – С. 240-246.
 22. П’янило Я. Д., Лопух Н. Б., Галій П. П. Числова модель поля швидкостей руху газу в пластах підземних сховища на основі методу скінченних елементів // Нафтова і газова промисловість
 23. П’янило Я. Д., Лопух Н. Б. Числова модель процесу руху газу в трубах та підземних сховищах
 24. Savula Ya., Shcherbatyj М., Shcherbata H. Optimization of infection disease processes modeled by nonlinear delay differential equations // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11, С. 169-177.
 25. Савула Я., Щербата Г., Щербатий М. Числові дослідження процесів гетеродифузії у двовимірній області. // В кн. “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. – С. 436-437.
 26. Скопецький В. В., Малачівський П. С. Чебишовське наближення сумою многочлена й нелінійного виразу з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка // Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – С. 42-47.
 27. Слупко О., Мандзак Т., Савула Я. Моделювання процесу руху гравітаційної води у пористому середовищі з каналом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2010. – В.15. – С. 258 – 266.
 28. Торський А. Р. Графи в просторі R // Зб. Метода математики. Т-во ім. Стефана Банаха. – 2010. – №9. – С. 15.
 29. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Дмитрук В. А. Математичне моделювання стаціонарних процесів дифузії у двофазних тілах регулярної структури з урахуванням конвективного переносу в одній з фаз // Машино¬знавство. – №5. – 6 с.
 30. Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. Математичне моделювання міграції забруднення у грунті з обмеженого джерела // Моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип.55. – С. 141-150.
 31. Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Процеси дифузії домішкових частинок у випадково неоднорідній тришаровій смузі // Машинознавство. – №7. – 5 с.
 32. Burak Ya., Kondrat V., Hrytsyna O. Electromagnetic Solids with Local Displacement of Mass // PACAM XI, Eleventh Pan-American Congress of Applied Mechanics, Book of Abstracts, Ed. by Adair R. Aquiar. January 04-08, 2010, Foz do Iguaçu, PR, Brazil, 2010. – P. 27-28.
 33. Chaplya Y., Chernukha O. Mathematical Modeling Diffusion of Decaying Particles in Regular Structures // Reviews on Advanced Materials Science (Rev.Adv.Mater.Sci.) – 2010. – Vol.23, No.1. – P.21-31.
 34. Chaplya Ye., Karasiewicz ., Polański J. Opis termodynamiczny niespręza-chowania sie stopów metali, Acta Mechanica et Automatica, 2010, Vol. 4, No. 3, 6 str.
 35. Kondrat V., Hrytsyna O. Mechanical and Electromagnetic Wave Interaction in Linear Isotropic Dielectrics with Local Mass Displacement and Polari-zation Inertia // Vibrations in Physical Systems. Vol. XXIV. Ed. by C. Cempel, M. W. Dobry. –Poznan 2010. – P. 227-232.
 36. Kondrat V., Hrytsyna O. Local Gradient Theory of Dielectrics with Polarization Inertia and Irreversibility of Local Mass Displacement // International Conferences on Advanced Materials. Abstract book. 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA'10, 16-20 July 2010, Malta. The International Symposium on Trends in Continuum Physics TRECOP 2010, 16-20 July 2010, Malta. 3rd International Conference and 7th International Workshop on Auxetics and Related Systems, 19-23 July 2010, Gozo&Malta. Poland, Gdansk: Task Publishing, 2010. – P. 182-183.
 37. Majewski J., Malachivskyy P., Andrunyk W. Software for approximation of sensor transfer function and its sensitivity function // Pomiary, automatyka, kontrola (PAK). – 2010. – Vol. 56, – nr 9. – S. 1107-1110.
 38. Majewski J., Yatsuk W., Małaczywski P., Stolarczuk P., Michalewa M. Zastosowanie sensorów pojemnościowych do szybkiej kontroli parametrów roztworów wieloskładnikowych / Jacek Majewski, // Przegląd Elektrotechniczny. – 2010. – nr 10. – S. 92-95.