Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Торський А. Р. Процеси переносу розпадної речовини в гетерогенних середовищах. – Львів: Євросвіт, 2010. – 261 с.
  2. Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І., Мохняк С. М. Основи цивільного захисту: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с.
  3. Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій // Методичні вказівки до дипломного проектування. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 64 с.