Новини Центру

17 – 18 вересня 2018 року в Західному науковому центрі (Україна, м. Львів) проходила Міжнародна наукова конференція «МІКРО- ТА НАНОНЕОДНОРІДНІ МАТЕРІАЛИ: МОДЕЛІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ», присвячена 100-річчю Національної академії наук України. Організаторами конференції виступили: Західний науковий центр, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Організатори конференції – Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет ім.Івана Франка

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Кушнір Р. М., Назарчук З. Т. (Україна)

Заступники:

Костробій П. П., Савула Я. Г., Чапля Є. Я. (Україна)

Вчений секретар:

Грицина О. Р. (Україна)

Члени Програмного комітету:

Аветисян А. С. (Вірменія), Гайвась Б. І., Гачкевич О. Р., Гера Б. В., Дзюба А. П., Жук Я. О. (Україна), Казарян К. Б. (Вірменія), Каленюк П. І., Карнаухов В. Г., Карпінос Б. С. (Україна), Качмарек М. (Польща), Кіт Г. С. (Україна), Кубік Ю. (Польща), Лимарченко О. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Малачівський П. С., Мартиняк Р. М., Машков О. А., Михаськів В. В., Мудрий С. І., Мусій Р. С. (Україна), Нагірний Т. С. (Україна, Польща), Пелих В. О. (Україна), Повстенко Ю. З. (Польща), Попович Д. І., Рущицький Я. Я., Селезов І. Т. (Україна), Сулим Г. Т. (Україна, Польща), Стасюк І. В. (Україна), Станік-Беслер А. (Польща), Токовий Ю. В. (Україна), Цєшко М. (Польща), Чекурін В. Ф., Чернуха О. Ю., Хруслов Є. Я. (Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

П’янило Я. Д. (Україна) (голова), Зинюк О. Д., Торський А. Р. (заступники), Лянце Г. Т. (вчений секретар), Дияк І. І., Кобрін П. П., Маркович Б. М., Міщенко В. О. (Україна)

Адреса Організаційного комітету:

ЦММ ІППММ НАНУ, вул. Дж. Дудаєва, 15, м. Львів, 79005,

тел.: (032) 261-18-86, 261-18-85,

e-mail: pjanylo@cmm.lviv.ua, svit@cmm.lviv.ua

З вітальним словом до учасників конференції виступив голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України З. Назарчук.

Привітали учасників конференції також професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. Лимарченко, професор Національного університету “Львівська політехніка” П. Костробій, заступник директора з наукової роботи Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Ю. Токовий.

Вступне слово голови Західного наукового центру НАН України і МОН України академіка НАН України д. ф.-м. н., професора З. Назарчука.
Привітання учасникам конференції завідувача кафедрою механіки суцільного середовища, д. ф.-м. н, проф. О. Лимарченка, (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
З вітальним словом виступив завідувач кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка» д. ф.-м. н., проф. П. Костробій
Виступ заступника директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України д. ф.-м. н., проф. Ю. Токового.

Робота конференції проводилась на пленарному засіданні та на трьох секціях: Математичного моделювання процесів різної фізичної природи в тілах із мікрострукту-рою; Математичні моделі та методи механіки зв’язаних полів; Математичні проблеми механіки неодно¬рідних твердих тіл, термо- та наноме¬ханіки. До відкриття конференції вийшли з друку “Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАН України МІКРО- ТА НАНОНЕОДНОРІДНІ МАТЕРІАЛИ: МОДЕЛІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ”

З пленарними доповідями виступили: O. Hachkevych (Pidstrychach Institute APMM NAS Ukraine) Mathematical models and methods for description of coupled processes in deformable electroconductive solids subjected to electromagnetic radiation; О. Лимарченко, О. Кліменков (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Моделювання нелінійних білярезонансних ефектів у системі «рідина з вільною поверхнею – нециліндричний резервуар»; Є. Чапля, О. Чернуха, Ю. Білущак (Центр математичного моделю¬вання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Університет Кази¬мира Великого, Польща) Континуальні моделі гетеродифузійного масоперенесення розпадних речовин у тілах з мікроструктурою.

Секційні доповіді

Відкриття пленарного засідання науковим керівником Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України д. ф.-м. н., проф. Є.Чаплею
Доповідь директора Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, д. т. н. Я. П’янила
Доповідь завідувача кафедрою прикладної математики Львівського Національного університету ім. Івана Франка, д. ф.-м. н., проф. Я.Савули
Доповідь д. ф.-м. н., проф. М. Токарчука (Національний університет «Львівська Політехніка»; Інститут фізики конденсованих систем НАН України)

В конференції взяло участь більше 60 учасників, з них 14 зарубіжних (Польща, Вірменія, Білорусія, Росія) та багатьох наукових установ України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська Політехніка»; Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Верховна Рада України, Комітет з питань національної безпеки і оборони, Міністерство екології та природних ресурсів України, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України).

З підсумковим словом виступили голова організаційного комітету конференції, директор Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України д. т. н. Я. П’янило, науковий керівник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України д. ф.-м. н., професор Є. Чапля.

Прийнято рішення про доцільність і надалі проведення конференцій за даною тематикою.

Завантажити матеріали конференції