Новини Центру

Виступ директора ЦММ ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України доктора технічних наук Ярослава Даниловича П’янила

14-19 травня 2018 року в Івано-Франківську– Яремчі проходила Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ".

В роботі конференції взяли участь Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Вінницький національний технічний університет; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України; Науково-технологічний університет AGH ім. Ст. Сташіца в Кракові, Польща; Представництво "Польська Академія Наук" в Києві; Лудзький університет, Польща; Інститут кібернетики НАН України; Національний авіаційний університет; Державний університет фінансів та економіки Таджикистану; Економічна академія "Д.А.Ценов", Болгарія; Харківський національний університет радіоелектроніки; НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України; Новий університет Лісабона, Португалія; Бакинський державний університет, Азербайджан; Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі; Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE, Українська секція); Асоціація “Інформаційні технології України”; Громадська організація "Івано-Франківський ІТ кластер".

Головою Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання" – 2018 виступив д. пол. н., професор, ректор ПНУ (Івано-Франківськ, Україна) І.Є. Цепенда; співголовами д.т.н., проф., проф. каф. інформатики, ПНУ; НТУ AGH Л.Б. Петришин; д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації, ВНТУ В.А. Лужецький; д.т.н., с.н.с., директор ЦММ ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України Я.Д. П'янило.

Виступ доктора технічних наук Ольги Юріївни Чернухи

Від Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України в програмний комітет увійшли: Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна), Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна), Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна). Організацію проведення конференції від Центру математичного моделювання здійснював Білущак Ю.І. к.т.н., с.н.с.

На відкритті конференції з вітальним словом виступили ректор Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника д. пол. н., професор, Цепенда Ігор Євгенович та заступник декана факультету управління Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташица в Кракові Даріуш Сала. Також вітальне слово мали заступники голови конференції: Петришин Любомир Богданович д.т.н., проф., зав. каф. інформатики, ПНУ, AGH, ВНТУ, П'янило Ярослав Данилович д.т.н., с.н.с., директор ЦММ ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, Лужецький Володимир Андрійович д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації.

Під час конференції були заслухані та продискусовані такі пленарні доповіді:

 • «Принципи побудови нейромережі для відбору і первинної обробки інформації з елементами зорового аналізатора людини» В.П. Боюн (НАН України, Київ);
 • «Моделювання еволюції поодиноких хвиль в конструкційних матеріалах» Я.Я. Рущицький (НАН України, Київ);
 • «Структурно-параметричний синтез згорткових нейронних мереж» В.М. Синєглазов (Київ, Україна);
 • «Спектральні методи в прикладних задачах» Я.Д. П’янило (НАН України, Львів);
 • «Методологічні засади інформаційних технологій реінжинірингу територіально розподілених об’єктів» В.В. Семенець, В.В. Безкоровайний (Харків, Україна);
 • «Перегляд гіпотез при моделюванні нелінійних задач динаміки резервуарів з рідиною» О.С. Лімарченко (Київ, Україна);
 • «Концепція побудови логічних і арифметичних пристроїв для багатозначних логік» Ю.О. Гунченко (Одеса, Україна);
 • «Mathematical modeling and simulation of processes of heterodiffusion with cascade decay of particles» O.Ю. Чернуха (НАН України, Львів).

Секційні доповіді

За результатами обговорення наукових доповідей були відзначені наступні роботи:

 • «Динаміка квазігармонічних хвильових пакетів у середовищах з включеннями» С.І. Скуратівський (д.ф.-м.н., доц., пров.н.с., Інститут геофізики НАН України), І.А. Скуратівська (Київ, Україна);
 • «Араліз гіпотез при моделюванні динаміки резервуарів з рідиною» О.С. Лимарченко (д.т.н., проф., зав. каф. механіки суціл. середовищ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна);
 • «Синтез моделей багатокритеріального оцінювання методом компараторної ідентифікації» В.В. Безкоровайний (д.т.н., проф., проф. кафедри системотетехніки, Інститут радіоелектроніки МОН України), О.М. Драз (Харків, Україна);
 • «Функції Гріна задач дифузії двома шляхами» О.Ю. Чернуха (д.т.н., проф., зав. відділом), Ю.І. Білущак (к.т.н., ст.н.с.), Є.Я. Чапля (д.ф.-м.н., проф., гол.н.с. Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, Львів);
 • «Синтез оптимального керування динамічними процесами в газотранспортних системах» Я.Д. П’янило (д.т.н., ст.н.с., директор, Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України), Н.М. Притула, М.Г. Притула (Львів, Харків, Україна);
 • «Modeling of carbon monoxide oxidation on the metal catalyst surface: fine structure of oscillatory reaction» І.А. Рижа, П.П. Костробій (Львів, Україна);
 • «Задачі динаміки сумісного руху резервуару з рідиною» О.В. Константінов (к.ф.-м.н., Інститут математики НАН України, Київ).

Прийнято рішення про проведення наступної конференції у 2019 році в м. Яремче (Івано-Франківська обл., Україна). Подати заявку на вступ до Triple-I.