Новини Центру

Учасники заходу

18 червня 2018 року у Львові відбулася XIV Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційнні технології у фізичному вихованні і спорті».

Захід організували Центр математичного моделювання (ЦММ) Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) імені Я.С. Підстригача НАН України, Львівський державний університет фізичної культури (ЛДУФК), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Засідання секції «Моделювання як метод наукового пізнання складних об’єктів і процесів, розроблення математичних моделей їх дослідження та застосування у фізичному вихованні та спорті» відбулося в приміщенні Західного наукового центру НАН України (м. Львів, вул. Матейка, 4 ).

Участь у роботі конференції, крім представників сторін-організаторів, узяли також науковці Львівського національного університету імені Івана Франка, Української академії друкарства, Політехніки Білостоцької (Польща), Університету Казимира Великого (Польща), Гданського університету фізичного виховання і спорту (Польща), Львівської обласної федерації стрільби з лука (всього – 47 українських учених і 8 зарубіжних гостей).

Відкриття конференції.
Зліва направо: директор НДІ ЛДУФК кандидат фізико-математичних наук Андрій Власов, директор ЦММ ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України доктор технічних наук Ярослав П’янило, завідувач кафедрою ЛДУФК доктор наук з фізичного виховання та спорту Богдан Виноградський

Під час пленарного засідання було заслухано доповіді:

  • – «Механіко-математичне моделювання системи стрілець-лук» (автор – доктор технічних наук, професор Ігор Заневський, ЛДУФК);
  • – «Основні підходи до аналізу числових рядів та спектральні методи» (доктор технічних наук Ярослав П’янило, ЦММ ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України);
  • – «Моделювання нелінійної контактної взаємодії тіл» (професор Георгій Сулим і доцент Йосип Піскозуб, Львівський національний університет імені Івана Франка, Політехніка Білостоцька, Польща, Українська академія друкарства);
  • – «Моделювання контактної взаємодії в суглобах» (професор Ростислав Мартиняк, Ігор Прокопишин, Олег Козачок, ІППММ іммені Я.С. Підстригача НАН України).

Виступ директора ЦММ ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України доктора технічних наук Ярослава П’янила

Виступ професора ЛДУФК доктора технічних наук Ігоря Заневського

Виступ доктора фізико-математичних наук, професора Ростислава Мартиняка (ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України)

Виступ доцента Української академії друкарства Йосипа Піскозуба

У роботі конференції активну участь узяли й молоді фахівці