Новини Центру

Відкриття засідання директором Центру, д.т.н. Я.Д. П’янилом

У лютому 2017 року у Західному науковому центрі НАН України відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція "МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙННІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ". Організаторами конференції Центр математичного моделювання імені Я.С. Підстригача НАН України, Львівський державний університет фізичної культури, Харківський національний педагогічний университет імені Г.С. Сковороди. Участь у роботі конференції прийняли представники наукової громадськості м. Львова, Харкова, Полдьщі.

Основні напрямки роботи конференції:

  • — моделювання в галузі механіки людини;
  • — математичне моделювання складних систем у спорті;
  • — моделювання та технічні засоби.

Андрій ВЛАСОВ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, НДІ Львівського державного університету фізичної культури

Моделювання є потужним методом пізнання реальної дійсності, в тому числі складних систем у галузі фізичного виховання та спорту. Зауважимо, що на даний момент використання методів та принципів моделювання, а особливо математичного моделювання, у спортивній науці ще вкрай недостатнє. З однієї сторони це пов’язане зі складністю проблем та задач, які стоять перед спортивною наукою. Однак основна проблема мабуть полягає в тому, що моделювання (і математичне моделювання) свій бурхливий розвиток отримало в області фундаментальних наук, у той час як основою спортивної науки були інші науки, зокрема медицина. Тому виникає потреба на стику наук для початку принаймі ввести однакові визначення основних понять.

Заслухавши доповіді під час пленарних і секційних засідань, обговоривши їх, учасники XІІІ Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» прийняли відповідну резолюцію.

Учасники конференції

Юрій Борецький, доктор біологічних наук,(Львівський державний університет фізичної культури)