Новини Центру

Вітальне слово ректора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доктора політичних наук, професора, Цепенди Ігора Євгеновича

15-20 травня 2017 року в Івано-Франківську – Яремчі проходила Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ". В роботі конференції взяли участь Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Вінницький національний технічний університет, Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, AGH науково-технологічний університет ім. Ст.Сташіца, Польща, Інститут кібернетики НАН України, Національний авіаційний університет, Економічна академія "Д.А.Ценов" (Болгарія), Фінансово-економічний інститут Таджикистану, Лудзький університет (Польща), Новий університет Лісабона (Португалія), Азербайджанська державна нафтова академія, Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) Українська секція, Асоціація “Інформаційні технології України”, Громадська організація "Івано-Франківський ІТ кластер".

Пленарна доповідь директора ЦММ ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, доктора технічних наук П'янила Ярослава Даниловича

Від Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України в програмний комітет увійшли: Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна), Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна), Чапля Є.Я. д.ф.-м.н., професор (Україна), Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна). Організацію проведення конференції від Центру математичного моделювання здійснював Білущак Юрій Іванович к.т.н., с.н.с., а технічну підтримку організаційного комітету – Браташ Олег Богданович пров. інженер.

На відкритті конференцію з вітальним словом виступили ректор Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника доктор політичних наук, професор, Цепенда Ігор Євгенович. Також вітальне слово мали заступники голови: Петришин Любомир Богданович д.т.н., проф., зав. каф. інформатики, ПНУ, AGH, Лужецький Володимир Андрійович д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації, ВНТУ, П'янило Ярослав Данилович д.т.н., с.н.с., директор ЦММ ІППММ НАН України.

Секційне засідання

Під час конференції були заслухані та продискусовані такі пленарні доповіді:

  1. IEEE Ukraine Section IM/CI Societies Joint Chapter activities within IEEE Vision & Mission A. Sachenko (Тернопіль, Україна);
  2. Глибокі нейронні мережі для вирішення завдань розпізнавання і класифікації зображення В.М. Синєглазов (Київ, Україна);
  3. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітнього навчального закладу В.А. Лужецький (Вінниця, Україна);
  4. Методи розв’язування крайових задач з використанням дробових похідних за часом Я.Д. П’янило (Львів, Україна);
  5. Математичне та комп’ютерне моделювання процесів конвективної дифузії у двошарових засипних фільтрах води O.Ю. Чернуха (Львів, Україна).