Новини Центру

П’янило Ярослав Данилович

Посада: завідувач відділу

Наукова ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Тел. сл.: (032)- 261-18-86

Факс: (032)- 261-18-85

E-mail: E-mail: danylo794@gmail.com, pjanylo@cmm.lviv.ua

Народився у 1954 році у с. Заздрість, Теребовлянського району, Тернопільської області. Після закінчення з відзнакою Дрогобицького державного педагогічного інституту в 1975 році був скерований у Львівський філіал математичної фізики Інституту математики Академії наук України (з 1978 року Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України), де працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 2007 року — завідувач відділом математичних методів обчислювального експерименту, а з 2011 року — директор Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України.

У 1986 році в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка під керівництвом член-кореспондента Казахської академії наук, професора Московського інституту електронної техніки доктора технічних наук Амербаєва В. М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 — обчислювальна математика. Активно співпрацював з НВО «Астрофізика» (м. Москва), МВТУ ім. Баумана, Обчислювальним центром АН СРСР (м. Москва), Інститутом зв’язку ім. Попова (м. Москва). Основними напрямами співпраці були спектральні методи, інтегральні перетворення, оброблення цифрової інформації. З 2002 по 2005 р. навчався в докторантурі ІППММ ім. Я. С. Підстригача HAH України. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий консультант Чапля Є. Я.).

Наукові інтереси: інтегральні перетворення, обробка цифрової інформації, спектральні методи, математичне моделювання складних систем, методи розв’язування задач математичної фізики.

Основні теоретичні результати:

  •   розвинуто спектральні методи апроксимації сигналів та їх фільтрації;
  •   запропоновано нові методи розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь;
  •   побудовано адаптивні аналітико числові моделі масопереносу;
  •   розроблено алгоритми цифрової обробки інформації стосовно задач ідентифікації.

Основні практичні результати:

  •   розроблено математичне забезпечення та програмний продукт для визначення нітратів і важких металів у зелених насадженнях Землі на базі даних дистанційного зондування. Отримані результати були використані для визначення межі поширення радіоактивних елементів після Чорнобильської катастрофи. Сумісно з Інститутом напівпровідників НАН України був розроблений алгоритм виявлення домішок у технологічних та природних елементах;
  •   запропоновано числово-аналітичні моделі роботи газотранспортних систем та підземних сховищ зберігання газу. Одержані результати використано в Об’єднаному диспетчерському управлінні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» НАК «Нафтогаз України» (м. Київ) для оптимізації руху газу в трубопроводах та розрахунку параметрів роботи підземних сховищ газу реальної структури. Розроблено програмне забезпечення, яке було використано для керування процесом перекидання газових ресурсів із газосховищ західної України до споживачів східних регіонів України під час «газової кризи» 2008–2009 рр.

Був науковим керівником двох кандидатських дисертацій. У даний час керує науковою роботою чотирьох аспірантів та докторанта. Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника, Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при НУ «Львівська політехніка» та Експертної комісії МОН України з інформатики, кібернетики та приладобудування.

Співкерівник загальноміського семінару «Математичне моделювання та методи оптимізації в природознавстві та техніці».

Входить в організаційні та програмні комітети Міжнародних конференцій «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», «Пористі матеріали та експеримент», «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» та ін.

Заступник головного редактора наукового збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» та англомовного журналу «Mathematical Modelling and Computing».

За значні здобутки у науково-педагогічній та організаційній роботі у 2014 році П’янило Я. Д. був нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України.

Автор понад 200 наукових праць.