Новини Центру

Видавнича діяльність

  1. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» збірник матеріалів XV Mіжнародна наукова конференція – Львів, "Растр-7" 2019