Новини Центру

Навчальні програми

  1. Робоча програма навчальної дисципліни Дискретна математика в галузі знань 12 Інформаційні технології для спеціальності 125 Кібербезпека 120 навчальних годин (Протокол №1 від 30 серпня 2019 року) кафедри Обчислювальної математики та програмування розроблена кандидатом технічних наук Білущаком Ю.І. старшим викладачем кафедри Обчислювальної математики та програмування Національного університету ”Львівська політехніка”.
    http://imfn.lviv.ua/omp/?page_id=300
    http://vns.lp.edu.ua/login/index.php
  2. Робоча програма навчальної дисципліни СК 1.18 Теорія ймовірностей та математична статистика в галузі знань 18 Виробництво та технології для спеціальності 186 Видавництво та поліграфія 150 навчальних годин (Протокол №1 від 30 серпня 2019 року) кафедри Обчислювальної математики та програмування розроблена професором, доктором технічних наук Чернухою О.Ю. професором кафедри Обчислювальної математики та програмування Національного університету ”Львівська політехніка”.
    http://imfn.lviv.ua/omp/?page_id=300
    http://vns.lp.edu.ua/login/index.php