Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Грицина О., Кондрат В. Термомеханіка конденсованих систем за урахування локального зміщення маси: ІІ. Прикладні дослідження. – Львів: Растр – 7, 2019 – 144 с.
  2. Hrytsyna O., Kondrat V. Local Gradient Theory for Dielectrics. Fundamentals and Applications. Jenny Stanford Publishing, 1st Edition. – 2019. – 350 р.
  3. Математичне моделювання нерівноважних процесів у складних системах / Білущак Ю., Гайвась Б. та ін. Під ред. Є. Чаплі. Львів: Растр – 7, 2019. – 256 с.