Новини Центру

Видавнича діяльність

  1. Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент». Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої100-річчю Національної академії наук . (Львів, 17-18.09. 2018 р.). – Львів: Растр-7, 2018.- 68 с., ум.друк.арк. 3,95, наклад 100 прим.
  2. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : збірник матеріалів XIV Міжнар. наук. конф. (Львів, 18 червня 2018 р.). – Львів : Видавництво «Растр-7»