Новини Центру

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Столярчук Р.Р., Білущак Ю.І., Мічуда О.Я,. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: Конспект лекцій. – Львів: Вид-во каф. ОМП НУ ЛП, 2018. – 116 c.
  http://imfn.lviv.ua/omp/?page_id=300
 2. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП “Дискретна математика“, який використовується для забезпечення навчальної дисципліни “Дискретна математика “для студентів бакалаврату спеціальності «Кібербезпека». Укладачі: професор кафедри обчислювальної математики та програмування, д.т.н., професор Чернуха О.Ю., старший викладач, к.т.н. Білущак Ю.І. (реєстр. номер № Е41-142-242/2018 від 13.04.2018 р.) Режим доступу:
  http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=4293
 3. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП “Вища математика“, який використовується для забезпечення навчальної дисципліни “Вища математика“ для студентів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота». Укладачі: Старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування Столярчук Р.Р., старший викладач, к.т.н. Білущак Ю.І. (реєстр. номер № Е41-142-242/2018 від 16.02.2018 р.) Режим доступу:
  http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=4420
 4. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП “ Основи інформатики і програмування.Ч.2“, який використовується для забезпе¬чення навчальної дисципліни “Основи інформатики і програмував¬ня.Ч.2“ для студентів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». Укладачі: Гнатів Любомпр Богданович, Ментинський Сергій Мирославович, Угрин Стефан Зеноновпч (реєстр. номер № Е41-142-261/2018 від 10.07.2018 р.) Режим доступу:
  http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=4953
 5. Робоча програма навчальної дисципліни Дискретна математика в галузі знань 12 Інформаційні технології для спеціальності 125 Кібербезпека 135 навчальних годин (Протокол №11 від 25 червня 2018 року) кафедри Обчислювальної математики та програмування розроблена кандидатом технічних наук Білущаком Ю.І. старшим викладачем кафедри Обчислювальної математики та програмування Національного університету ”Львівська політехніка”.
  http://imfn.lviv.ua/omp/?page_id=300
  http://vns.lp.edu.ua/login/index.php
 6. Робоча програма навчальної дисципліни СК 1.18 Теорія ймовірностей та математична статистика в галузі знань 18 Виробництво та технології для спеціальності 186 Видавництво та поліграфія 150 навчальних годин (Протокол №11 від 25 червня 2018 року) кафедри Обчислювальної математики та програмування розроблена професором, доктором технічних наук Чернухою О.Ю. професором кафедри Обчислювальної математики та програмування Національного університету ”Львівська політехніка”.
  http://imfn.lviv.ua/omp/?page_id=300
  http://vns.lp.edu.ua/login/index.php
 7. Practical Reading on Journalism: навч. посібник за напр. журналістика / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В.А.Дмитрук, Г.О.Мазяр. – 2-e вид., доп. – Львів : Растр-7, 2018. – 129 с.
 8. Електронний навчально-методичний комплекс «Фахова іноземна мова» для студентів загальнотехнічних спеціальностей другого освітнього магістерського рівня: Навчальний посібник. [Волошин М.М., Дмитрук В.А., Гасько О.Л.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка». Електронний ресурс: режим доступу: http://vns.lpnu.edu.ua/course/view.php?id=3761. Номер та дата реєстрації: E41-185-199/2018 від 23.01.2018. Сертифікат 02109