Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І., Математичне моделювання ге¬теродифузійних процесів при розпаді частинок. – Львів: Растр-7, 2018. – 240 с. Скачати PDF
  2. Гайвась Б. І., Чапля Є. Я., Дмитрук В. А., Фізико-математичне моделюван¬ня сушіння дисперсних матеріалів. – Львів: Растр-7, 2018. – 146 с.
  3. Т.С. Нагірний, К.А. Червінка, Основи механіки локально неоднорідних деформівних твердих тіл. - 2018, Львів, Растр-7. - 204 с.
  4. Dmytruk V. Moodling English language education: Lviv Polytechnic dimension / I. Baybakova, O. Hasko, V. Dmytruk, V. Zadorozhnyy, Y. Zakaulova // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 1 : collective monograph. – Lviv: ZUKC, 2018. – P. 118–150 (152p.).