Новини Центру

ПІДРУЧНИКИ

  1. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Розв’язування задач в середовищі Maple – Львів: Растр – 7, 2016. – 282 с.
  2. Васійчук В.О., Вахула О.М., Качан С.І., Гончарук В.Є. Дослідження стійкості роботи об’єктів господарювання (ОГ) до впливу ударної хвилі під час вибухів газо- та пароповітряних сумішей: метод. вказівки для виконання індивідуальних практичних завдань студентами усіх спеціальностей. – Львів: В-во «Львівської політехніки», 2016 р. – 24 с.