Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І., Чучвара А.Є. Моделювання дифузійних процесів у стохастично неоднорідних шаруватих структурах. – Львів: Растр-7, 2016. – 262 с.
  2. Моделювання виробничих процесів. Том-2 MANUFACTURING PROCESSES. ACTUAL PROBLEMS-2015. – Opole 2015. Видавництво: Політехніка ОпольськаРОЗДІЛ-3 Математечне моделювання у виробничих процесах термо-провідних пластин з врахуванням силового і теплового фактору елек¬тромагнітного впливу / О.Р.Гачкевич, М.І.Махоркін, М.І.Солодяк, А.Станик-Беслер, А.Р.ТорськийРОЗДІЛ-4 Вибрані аспекти дослідження термомеханічної поведінки електропровідного шару в задачах виробничих процесів з використан¬ням монохроматичних електромагнітних впливів / О.Р.Гачкевич, М.І.Махоркін, М.І.Солодяк, А.Станик-Беслер, А.Р.Торський