МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Гера Б.В., Торський А.Р., Дмитрук В.А. Моделювання дифузії в тонких плівках з урахуванням конвективної складової // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.50-51.
 2. Грицина О. Р. До поширення хвиль Релея в п’єзоелектричному півпросторі / O. Р. Грицина // Зб. матеріалів ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», м. Кременчук, 6–8 листопада 2015 р. – Кременчук, 2015.
 3. Грицина О. Р. До визначення поверхневої енергії деформації твердих діелектричних тіл / O. Р. Грицина // Зб. матеріалів науково-технічної конференції: "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент" (INTERPOR'15), Львів, 22-24 вереся 2015 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С.15.
 4. Назарій Лопух, Михайло Марчук, Володимир Харченко Моделювання властивостей композиту як ортотропного матеріалу // 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові – Львів, 2015. – С. 72
 5. П’янило Я.Д., Гладун С.В., Притула М.Г., Притула Н.М., П’янило Г.М. Розрахунок режимних параметрів роботи підсистеми транспорту газу пласт підземного сховища-магістральний газопровід // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.67-69.
 6. П’янило Я.Д., Притула М.Г., Притула Н.М., Лопух Н.Б. Математичне моделювання динамічних процесів в основних технологічних об’єктах при транспортуванні газу // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.70-71.
 7. П’янило Я.Д., Твардовська С.Р. Уточнення характеристик пористого середовища за відомими параметрами електричного поля // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.72.
 8. П’янило Г. М., Васюник М. Є., Васюник І. Р. Апроксимація функцій двох змінних многочленами Якобі // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми матема¬тичного моделювання та обчислювальних методів» 19-22 лютого 2015 р. м. Рівне. — 2015. — С. 137.
 9. П’янило Я., П’янило Г., Васюник М., Васюник І. Ортогональні многочлени в задачах апроксимації функцій двох змінних // ХІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» 12-15 травня 2015 р. м. Харків. — Харків: «ОВС», 2015. — С. 83-87.
 10. П’янило Я.Д., Собко В.Г., П’янило Г.М. Застосування квазіортогональних поліномів в задачах обробки цифрової інформації та математичного моделювання // ХІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» 12-15 травня 2015 р. м. Харків. — Харків: «ОВС», 2015. — С. 88-92.
 11. Чапля Є.Я., Оведик Я., Щупацка П. Математичне моделювання процесів переносу в пористих матеріалах насичених водним електролітом // Науково-технічна конференція «Мікро та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент», Львів. 2015. –С.76-78.