Новини Центру

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

 1. Chaplya Y., Chernukha O., Davydok A. Mathematical modeling of random diffusion flows in two-phase multilayered stochastically nonhomogeneous bodies // Task Quarterly. – 2015. – Vol. 19, No. 3. – P. 297-320.
 2. Chaplya Y., Chernukha O., Davydok A. Simulation of diffusion flows in two-phase multilayered stochastically nonhomogeneous bodies with non-uniform distribution of inclusions // Task Quarterly. – 2015. – Vol. 19, No. 3. – P. 321-351. Malachivskyy P. S., Pizyur Ya. V., Danchak N. V., Orazov E. B. Chebyshev Approximation by Exponential Expression With Relative Error / Cybernetics and Systems Analysis. – 2015. – Vol. 51, No. 2, – Pp. 286-290
 3. Taras Nahirny, Dawid Szymański. Sieci Petriego w modelowaniu i symulacji systemów kolejkowych // W: Inżynieria produkcji: planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 7-18.
 4. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka. Mathematical modeling of structural and near-surface non-homogeneites in thermoelastic thin films // International Journal of Engineering Science .- 2015, Vol. 91, s. 49-62

СТАТТІ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

 1. Білущак Ю., Гончарук В., Чапля Є., Чернуха О. Математичне моделювання дифузії домішкових компонент за їх каскадного розпаду // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 146-155.
 2. Благітко Б., Мочульський Ю., Заячук І. Математичне моделювання впливу особливостей сенсорів на процес польоту безпілотного квадрокоптера // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. – С. 22-29.
 3. Гайвась Б.І., Чапля Є.Я., Чаплаєв Д. Конвективно-теплове сушіння шару зерна // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. – С. 39-51.
 4. Гайвась Б.І., Дмитрук В.А. Сушіння зерна в імпульсному режимі агента сушіння з врахуванням шаруватості структури зернини // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип.22. – C. 63-78.
 5. ГайвасьБ., Торський А., Чапля Є. Побудова розв’язку задачі конвективно-теплового осушення пористих тіл в сушильних установках // Mathematical Modeling and Computing, vol.2, №1, p.1-15.
 6. Гачкевич М., Гачкевич О., Торський А. Математичні моделі і методи оптимізації режимів технологічного нагріву скляних кусково-однорідних оболонок. Стан дослiджень // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 33–47 (2015).
 7. Гачкевич О., Солодяк М., Махоркін М., Торський А., Станік-Беслер А. Про вплив періодичного за часом магнітного поля на термопружний стан електропровідного шару // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2015, №2. – С.36-46
 8. Gera B.V., Dmytruk V.A. Mbtaining and investigation of the conditions of heat transfer through inhomogeneous inclusion with heat sources // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 33–47 (2015).
 9. Грицина О. Крайові задачі нелокальної термопружності з урахуванням локального зміщення маси / O. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. — С. 79-88.
 10. Грицина О. Поширення хвиль Релея в неферомагнітних діелектриках / O. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 22.
 11. Гончарук В. Є., Білущак Ю. І., Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю. Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень у грунті // Комунальне господарство міст. Серія: Безпека життя і діяльності – наука, освіта, практика. – 2015. – Вип. 120 (1). – С 115-121.
 12. Давидок А., О. Чернуха Моделювання випадкового дифузійного потоку маси у двофазній смузі зі стохастично розташованим прошарком випадкової товщини // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 21. – С. 89-99.
 13. Демічковський А.П., Лопатьєв А.О., Пітин М.П. Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки // Спортивний вісник Придніпровя. Науково-практичний журнал - Дніпропетровськ – 2015. – №3. – С.41-44.
 14. Демічковський А.П., Лопатьєв А.О., Пітин М.П. Проблеми тактичної підготовки //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, Київ: 2015 «науковопедагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт». – Вип.10(65) 15 – С.45-48.
 15. Дмитрук В.А., Медведів А.Р. Комп’ютерні терміни в романі Дена Брауна «Цифрова фортеця» // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наук. праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 94-98.
 16. Н.Б. Лопух, Я.Д. П’янило Числова модель руху газу в трубопроводі із використанням дробових похідних за часом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип.22. – С. 97-104.
 17. Малачивский П. С., Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Орáзов Э. Б. Чебышевское приближение экспоненциальным выражением с относительной погрешностью // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – T. 51. – № 2. – С. 145-150.
 18. Т.С. Нагірний, К.А. Червінка. Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах // Мат. методи та фіз.-мех. поля, 2014. – 57, № 4. – С. 84-94.
 19. Т.Нагірний, Ю.Сеник. Приповерхнева неоднорідність у електропровідному неферомагнітному півпросторі // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015, вип. 22
 20. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka. Wave processes in the locally nonhomogeneous solids // Mathematical modeling and computing. - 2015, Vol. 2, No.2. - s.
 21. Taras Nahirnyj, Kostiantyn Tchervinka. Wave processes in the locally nonhomogeneous solids // Mathematical modeling and computing. – 2015, Vol. 2, No.2. - s.
 22. Юрій Пономарьов, Мирослав Притула, Ольга Химко, Василь Чекурін. Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES. №2. 2015
 23. Мирослав Притула, Ольга Химко, Василь Чекурін. Методологія побудови комп’ютеризованих систем управління виробничими підприємствами з використанням MES// Нафтогазова галузь України №1. 2015.
 24. Prytula N.M., Gryniv O.D., Dmytruk V.A. Simulation of nonstationary regimes of gas transmission system operation // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 1, No. 2, pp. 224–233 (2014).
 25. Притула Н. Математичні задачі аналізу режимів газотранспортних систем. "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології . - 2015. - № 771. - С. 187-196.
 26. Чекурін В.Ф., Притула М.Г., Химко О.М. Методологія MES і комп’ютеризація управління ГТС // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.Комп’ютерні системи та мережі.–2014, №806.– 275-283.
 27. Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є., Давидок А. Є. Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2014. – Т. 57, № 3. – С. 143-154.
 28. О.Химко, О.Гринів, Н. Притула, М.Притула. Алгоритмічний метод діагностики витоків газу на ділянках магістральних газопроводів. "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2015. – № 771. - С. 187-196.