МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Грицина О. Вплив кривини поверхні на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у тілах циліндричної геометрії. // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Математичні проблем механіки неоднорідних структур». – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. .
 2. Калініченко О.М., Лопатьєв А.О. Аналіз педагогічних прийомів які використовуються для формування оптимальних рухових навичок спортсменів стрілецьких видів спорту // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.6-8.
 3. Лопатьєв А., Трач В., Заячук І., Кіт Л., Бретц К. Інформаційні технології та медико-біологічні проблеми спорту
 4. Лопатьєв А.О., Рибак Л.І., Виноградський Б.А., Рибак О.Ю. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля
 5. Лопатьєв А.О., Ткачек В.В., Власов А.П. Біотехнічні системи в стрілецьких видах спорту // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.19-22.
 6. Лопатьєв А.О., Трач В.М. Бретц К. Керування рухами людини в спорті // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», 2014 – С.23-26.
 7. П’янило Ярослав, Васюник Марія, Васюник Іван Аналіз деяких методів розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 150-152.
 8. П'янило Я. Д., Твардовська С.Р. Методи уточнення дослідження механоелектромагнітних хвильових процесів у пористих середовищах // І Міжнародна ХХ Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей (Львів, 7–9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 118-120.
 9. П'янило Я. Д., Твардовська С.Р. Застосування похідних дробових порядків для дослідження хвильових процесів у пористих середовищах за дії зовнішнього електричного поля / Я. Д. П’янило,С. Р. Твардовська // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: тези доповідей (Кременчук, 7–9 листопада 2014 р.). – Кременчук, 2014.
 10. П’янило Ярослав, Твардовська Софія, Лопух Назар Використання дробових похідних за часом для дослідження хвильових процесів у пористих тілах // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, 2014. – С. 150-152
 11. Я.Д.П’янило, Г.М. П’янило Основні принципи побудови систем підтримки прийняття рішень // X Інтернет-конференція “Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті” 2014
 12. Твардовська С. Р. Залежність параметрів механоелектромагнітних хвиль від структурних характеристик пористого середовища // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я.С. Підстригача: тези доповідей (Львів, 28–30 травня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Tvardovska.pdf.