СТАТТІ

  1. Грицина О. Вплив нагрівання на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у діелектриках // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2014. — Т. 57, № 1. — С. 133-144.
  2. Грицина О. Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором / O. Грицина // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 20.
  3. Грицина О. Вплив кривини поверхні на приповерхневу неоднорідність електромеханічних полів у тілах циліндричної геометрії / O. Грицина // Зб.: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг. ред. І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2014. – С. 41-43.
  4. Грицина О. Р. Термомеханіка неферомагнітних діелектричних тіл з урахуванням локального зміщення маси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук: спец. 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла" / O. Р. Грицина. — Львів, 2014. — 40 с.
  5. Лопатьєв А., Рибак Л., Виноградський Б., Рибак О. Моделювання інерційних змагальних навантажень на тренажері-симуляторі спортивного автомобіля [Електронний ресурс] / // Спортивна наука України. – 2014. – №3(61). – С. 16–25. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/199/192
  6. Я.П’янило, В.Собко Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів //Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. Вип. 19. – С. 56-62
  7. N. B. Lopuh and Ya. D. Pyanylo Numerical analysis of models with fractional derivatives for gas filtration in porous mediaJ. //Coupled Syst. Multiscale Dyn. 2, 15-19 (2014)
  8. Nahirnyj T.S., Tchervinka K.A. Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements // Mathematical Modeling and Computing. – 2014, Vol.1, No.1.
  9. Y.D.Pyanylo, M.G.Prytula, N.M.Prytula, N.B.Lopukh Models of mass transfer in gas transmission systems//Mathematical Modeling and Computerization. – 2014, Vol.1, No.1.
  10. Tvardovska S. R. Influence of characteristics of porous medium saturated by electrolyte solution to distribute of mechanoelectromagnetic waves under the external electric field. – The Machine magazine. 2014. – No.2, Pp.46–49.