Новини Центру

ПІДРУЧНИКИ

  1. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Програмування на Visual Basic – Львів: Видавництво: “РАСТР – 7”. – 2014. – 406 с.
  2. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» ч.5,6 для студентів напрямку підготовки 6.040303 «Системний аналіз»: Навчальний посібник. [Байбакова І.М., Гасько О.Л., Дмитрук В.А.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка». Електронний ресурс: режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=11401 Номер та дата реє-страції: E41-185-51/2014 від 13.01.2014р. Сертифікат № 00609.
  3. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» ч.1,2 для студентів вищих технічних навчальних закладів загально-технічного спрямування: Навчальний посібник. [Байбакова І.М., Гасько О.Л., Дмитрук В.А.]; МОН України; Національний університет «Львівська політехніка». Електронний ресурс: режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=8574 Номер та дата реєстрації: E41-851-50/2014 від 13.01.2014р. Сертифікат № 00608.