Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Гончарук В.Є., Лянце Г.Т., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах. – Львів: В-во «Растр-7», 2014. –244 с.
  2. Нагірний Т.С., Червінка К.А. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки ІІ. – Львів: Растр-7, 2014. – 168 с.